logo
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - 
 جديدترين اخبار:         سند ۲۰۳۰: دروازه ورود استعمار فرانو               الزامات برداشت از صندوق توسعه ملی   چند و چون بازار متشکل ارزی   درخشش نتایج مطالعه بی سابقه محققان ایران در اخبار علمی جهان   دو فیزیکدان ایرانی در جمع داوران برجسته ۲۰۱۹ انجمن فیزیک آمریکا   علم ایران، آن سوی حباب سازی ها   نشست رونمایی از دو کتاب «روش نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی» و «بنیان‌های فکری جامعه‌شناسان غرب و متفکران اجتماعی اسلامی» برگزار می‌شود   دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی با رهبر انقلاب   

 کد خبر: 14648   زمان ارسال : 1397-09-17 10:22:35    تعداد بازدید: 216    نویسنده:  
نقش عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری و ارائه راهکارهایی برای ایران

چهل و ششمین نشست تخصصی اندیشکده علم، با حضور رئیس، دبیر و جمعی از اعضای آن اندیشکده در محل مرکز الگو برگزار شد. در این نشست آقای دکتر منصور خلیلی عراقی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در مورد “نقش عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری و ارائه راهکارهایی برای ایران" به سخنرانی پرداخت.

 

نقش عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری و ارائه راهکارهایی برای ایران

چهل و ششمین نشست تخصصی اندیشکده علم، با حضور رئیس، دبیر و جمعی از اعضای آن اندیشکده در محل مرکز الگو برگزار شد. در این نشست آقای دکتر منصور خلیلی عراقی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در مورد “نقش عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری و ارائه راهکارهایی برای ایران" به سخنرانی پرداخت. ایشان با مروری بر اهمیت توسعه علم، فناوری و نوآوری، توسعه آن برای ایران را در جهت دستیابی به اهداف پیشرفت اسلامی- ایرانی ضروری دانست. وی با معرفی عوامل نهادی آنها را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده و اظهار داشت که نهادهای رسمی، ارائه دهنده ساختاری از قواعد، قوانین یا مقررات هستند. در حالی که نهادهای غیر رسمی شکلدهنده رفتارها و هنجارها به لحاظ اجتماعی میباشند. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، نهادهای رسمی ضعیف و نهادهای غیررسمی قوی شناسایی شدهاند، که این امر موجب تکیه بنگاهها بر نهادهای غیررسمی شده و اثرات منفی بر فعالیتهای نوآورانه بنگاهها خواهد داشت. به همین دلیل توسعه علم، فناوری و نوآوری را در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، ضعیف ارزیابی کرد. از این رو، وظیفه بازیگران سیاسی، کمک به حل موانع نهادی و بهبود چارچوبهای نهادی برای بهبود سیستم علم، فناوری و نوآوری است. بنابراین اینطور میتوان نتیجهگیری کرد که توسعه علم، فناروی و نوآوری بیش از پیش به شکلگیری نهادهای رسمی قوی شامل محیط سیاسی، محیط کسب و کار و محیط قوانین و مقررات قوی در مقایسه با نهادهای غیررسمی وابسته است و محیط نهادی قوی یکی از الزامات اصلی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشورهای توسعه یافته به شمار میآید. ایشان با اشاره به اینکه نهادهای رسمی قوی در تجربه توسعه علم و فناوری در کشورهای با درآمد بالا مانند فنلاند، آلمان، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی نقش کلیدی داشته است به نقش تضعیف کننده نهادهای رسمی ضعیف در موفقیت کشورهای با درآمد متوسط و متوسط رو به پایین در تجربه توسعه علم، فناوری و نوآوری تأکید کرد. بر اساس آمارها، ایران جایگاه ۷۵ام را در بین ۱۲۷ کشور جهان در شاخص نوآوری در سال ۲۰۱۷ به دست آورده است. همچنین جایگاه ۴۷ام را در بین ۱۲۷ کشور جهان در وضعیت علم و فناوری داشته است. از این رو، نتیجهگیری میشود، ایران در مقایسه منطقهای در توسعه علم، فناوری و نوآوری جایگاه نامطلوبی دارد. جایگاه ۱۰۶ ایران در بین ۱۲۷ کشور در شاخص محیط نهادی نیز دال بر ضعف مؤلفههای نهادهای رسمی در ایران است. جایگاه ۱۱۵ در محیط قوانین و مقررات برای ایران، کیفیت پایین مقررات و نقش ضعیف قانون به عنوان عوامل اصلی تضعیف محیط قوانین و مقررات برای توسعه علم، فناوری و نوآوری را نشان میدهد. جایگاه ۹۹ در محیط سیاسی نیز نشاندهنده بیثباتیهای مدیریتی و اثربخشی پایین دولت برای توسعه علم و فناوری ایران است و در نهایت جایگاه ۹۸ در محیط کسب و کار برای ایران سندی بر شفافیت پایین، عدم وجود سیستمهای رصد و پایش، وجود قوانین و مقررات متعدد و موازی به عنوان مؤلفههای اصلی تضعیف کننده محیط کسب و کار برای ارزش آفرینی علم، فناوری و نوآوری در ایران است.

*****
نام و نام خانوادگی ایمیل
پیغام
کد امنیتی مقابل را وارد کنید کد امنیتی

printer